filosofiskkonfirmation.dk

Form og indhold

I hver af de tre weekender vil vi have flere temaer. Men fælles er, at alle tre weekender handler om etik og det at få sig et godt liv som voksen borger og ikke mindst som menneske. Filosofien, myterne og etik er vores grundstof, som vi vil formidle letforståeligt og lægge op til samtaler omkring.
Vi vil veksle mellem kortere oplæg fra læreren, at tale sammen i klassen og så at tale sammen tre og tre for at finde eksempler på dagens tema.
Vi lægger meget vægt på at gøre filosofi, litteratur og myter letforståelig og at tale om, hvad de kan sige os i dag.

Der vil ikke være nogen lektier. Men det kan være, at der er praktiske opgaver, såsom at tale med nogen om noget eller lære sig noget mellem weekenderne.

Form og indhold
Konfirmationen
Konfirmationsrum